Thông Tin Chi Tiết

Nhiệm vụ Hàng Ngày, Gấu Yêu

[ 16-06-2014 ]

Đẳng cấp là một trong những thước đo thể hiện bà con chính là tiểu thương đầy kinh nghiệm nhất; trong Hàng Rong có rất nhiều hoạt động, nhiệm vụ giúp bà con lên cấp rất nhanh và 1 trong các nhiệm vụ đó là

Nhiệm Vụ Hàng Ngày
Nhiệm Vụ Gấu Yêu

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Điều Kiện

 • Không giới hạn đẳng cấp
 • Mỗi ngày có thể làm: 05 nhiệm vụ/ngày
 • Nhiệm vụ 01 và 05 Miễn Phí
 • Số lần làm nhiệm vụ sẽ không cộng dồn, 0h00 mỗi ngày sau khi đăng nhập lại (nhấn phím F5) sẽ được tính từ nhiệm vụ 01.

Hướng Dẫn

  • Di chuyển qua các khu phố (KP) sẽ thấy NPC nhiệm vụ xuất hiện đi từ hướng bên phải màn hình

  • Nhấp vào NPC để xem yêu cầu của nhiệm vụ và thực hiện.

  • Sau khi hoàn thành quay về KP để gặp NPC nhận thưởng.

  • Có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng bằng cách sử dụng VIP 2 tại Cửa Hàng (xem hướng dẫn sử dụng VIP)

Nhiệm Vụ Gấu Yêu

Điều Kiện

 • Đã kết hôn và có Gấu Yêu (xem hướng dẫn Kết Hôn)
 • Không giới hạn đẳng cấp
 • Mỗi ngày có thể làm: 05 nhiệm vụ/ngày
 • Nhiệm vụ 01 và 05 Miễn Phí
 • Số lần làm nhiệm vụ sẽ không cộng dồn, 0h00 mỗi ngày sau khi đăng nhập lại (nhấn phím F5) sẽ được tính từ nhiệm vụ 01.

Hướng Dẫn

Cách 1:
  • Về nhà Riêng nhấp vào Gấu Yêu để thực hiện nhiệm vụ

  • Hoàn thành các yêu cầu của Gấu Yêu và nhấp vào Gấu Yêu để trả nhiệm vụ

  • Có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng bằng cách sử dụng VIP 2 tại Cửa Hàng (xem hướng dẫn sử dụng VIP)

Cách 2:
  • Nhấp vào biểu tượng Nhiệm Vụ >> Gấu Yêu

 • Thực hiện các bước của cách 1.

BQL Hàng Rong

CÁC TIN KHÁC