Thông Tin Chi Tiết

[S2] +100% Lần Đầu Nạp Xu

[ 17-06-2014 ]

BQL Hàng Rong sẽ gửi đến bà con ở máy chủ S2-Tỷ Phú một phần quà nho nhỏ, đó là sự kiện X2 Lần Đầu Nạp Xu để bà con có chút vốn kinh doanh làm giàu.

Điều Kiện Tham Gia

  • Máy Chủ Áp Dụng: S2-Tỷ Phú
  • Thời Gian: từ ngày 19/06/2014 đến hết ngày 03/07/2014
  • Các tài khoản được áp dụng: tất cả các tài khoản.<

Hướng Dẫn Tham Gia

Lưu Ý:

  • Chỉ áp dụng cho lần nạp đầu tiên tại máy chủ S2-Tỷ Phú, các lần nạp sau không được tính.
  • Cần phải chọn máy chủ S2-Tỷ Phú trong lúc chọn máy chủ tại trang Nạp Xu.
  • Không áp dụng cho máy chủ S1- Đại Gia.

BQL Hàng Rong

CÁC TIN KHÁC