Thông Tin Chi Tiết

[S1] Sự Kiện Hỗ Trợ Vượt Khó (24/06-01/07/2014)

[ 24-06-2014 ]

S1-Đại Gia

Nhằm mục đích hỗ trợ bà con có đẳng cấp từ 55 đến 349 có thể lên cấp một cách nhanh chóng mà không cần phải tốn một khoản thời gian quá dài, BQL Hàng Rong giới thiệu đến bà con sự kiện "Hỗ Trợ Vượt Khó".

Điều Kiện/Thời Gian

Trong thời gian diễn ra sự kiện " Hỗ Trợ Vượt Khó " tại các khu phố, nhà riêng, chợ đầu mối, siêu thị MSM của những bà con có đẳng cấp từ 55 đến 349 sẽ xuất hiện biểu tượng

Điều Kiện:

  • Đẳng cấp yêu cầu: từ 55 đến 349
  • Máy chủ áp dụng: S1-Đại Gia.

Thời Gian

  • Bắt đầu: ngày 24/06/2014
  • Kết thúc: hết ngày 01/07/2014

Giao Diện

Dùng Vàng:

  • Mỗi ngày/1 lần hỗ trợ/1 cấp
  • Tuỳ theo cấp độ nhân vật sẽ tiêu thụ lượng Vàng tương ứng

Dùng Xu:

  • Mỗi ngày/9 lần hỗ trợ/9 cấp
  • Số Xu sẽ tăng dần lên với mỗi lần sử dụng bằng Xu.
  • Tuỳ theo cấp độ nhân vật sẽ tiêu thụ lượng Xu tương ứng

Gói Hỗ Trợ này chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần, hãy nhân cơ hội này để "đẩy mạnh" cấp độ của mình lên thôi nào bà con có đẳng cấp từ 55 đến 349 ơi!!!

BQL Hàng Rong

CÁC TIN KHÁC